All35ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTV
Magic Kingdom
9-hr Day: Php 10,000 to 13,000
11-hr Night: Php 10,000 to 13,000
22-hr Overnight: Php 20,000 to 26,000
Maria's Edge Resort
9-hr Day: Php 30,000 to 30,000
11-hr Night: Php 30,000 to 30,000
22-hr Overnight: Php 40,000 to 40,000
Martin's Ville Private Resort
9-hr Day: Php 9,000 to 10,000
11-hr Night: Php 10,000 to 12,000
22-hr Overnight: Php 15,000 to 18,000
Mary Clare Resort
9-hr Day: Php 9,000 to 10,000
11-hr Night: Php 10,000 to 11,000
22-hr Overnight: Php 18,000 to 20,000
Mountain Peak Combined Unit
9-hr Day: Php 20,000 to 26,000
11-hr Night: Php 24,000 to 30,000
22-hr Overnight: Php 40,000 to 44,000
Mountain Peak Lower Level
9-hr Day: Php 10,000 to 13,000
11-hr Night: Php 12,000 to 15,000
22-hr Overnight: Php 20,000 to 22,000
Mountain Peak Upper Level
9-hr Day: Php 10,000 to 13,000
11-hr Night: Php 12,000 to 15,000
22-hr Overnight: Php 20,000 to 22,000
Mountain View Resort - Building B
9-hr Day: Php 10,000 to 13,000
11-hr Night: Php 13,000 to 18,000
22-hr Overnight: Php 17,000 to 30,000